[./contact.html]
[./u_en_scope_procesadvies.html]
[./waarom_wij.html]
[./onze_diensten.html]
[./organisatie.html]
[./contact.html]
[./u_en_scope_procesadvies.html]
[./waarom_wij.html]
[./onze_diensten.html]
[./organisatie.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Scope Procesadvies ondersteunt organisaties bij het procesgericht opzetten, implementeren en onderhouden van bedrijfsvoeringsystemen. Vanuit onze kernactiviteit leveren wij oplossingen die er voor de klant toe doen. We concentreren ons hierbij op 6 hoofdthema’s:
 Onze diensten
Identificeren beschrijven en inrichten van relevante bedrijfsprocessen. Vanuit een modelleertechniek dat gericht is op de schakel tussen processtappen wordt gekeken naar processen en organisaties.
  
De act-fase van de PDCA cyclus beoogt (betere) verankering van verbeteringen. Door continue kwaliteitsverbetering kunnen hierdoor fouten en kosten worden voorkomen.
Op basis van een vastgesteld plan, wordt de begeleiding en implementatie van het kwaliteitszorgsystemen verzorgd. Deze kan leiden tot een gecertificeerd systeem zoals een ISO, of INK managementmodel.
Het uitvoeren van audits wordt gedaan om o.a. de deugdelijkheid en betrouwbaarheid van informatie vast te stellen of de doeltreffendheid te controleren van een kwaliteitssysteem.
Een beleidsondersteunend instrument voor werklastmetingen met normeren van activiteiten van voorgestelde werkmethoden geeft inzicht in afstemming tussen werklast en capaciteit.
Verbeteren van sturing door performancemanagement en managementinformatiesystemen.
Vanuit al dan niet bestaande systemen wordt een sturingsinstrument ontwikkeld en ingericht.