[./contact.html]
[./u_en_scope_procesadvies.html]
[./waarom_wij.html]
[./onze_diensten.html]
[./organisatie.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Scope Procesadvies is klein qua organisatie, maar onderscheidt zich bij uitstek in de aanpak. Scope Procesadvies kan zich sterk inleven in de persoonlijkheid van de organisatie en heeft aandacht voor de intermenselijke dynamiek achter het proces waardoor de vraag en de geleverde dienst beter op elkaar aansluiten. Door onze betrokkenheid, kennis van de procesgang en resultaatgerichte aanpak, helpen we organisaties bedrijfsprocessen gereed voor werking te krijgen en voor de lange termijn te houden.
Omdat iedere organisatie haar eigen blauwdruk kent, is er niet één methode van aanpak. Scope Procesadvies beoordeelt altijd het nut en de noodzaak van een opdracht. Een organisatie dient immers gebaat te zijn met de geleverde oplossing.

Scope Procesadvies streeft naar het op peil houden van kennis op het gebied van procesmanagement door actief deel te nemen aan kennisnetwerken. Op deze wijze kunnen wij voor organisaties steeds weer oplossingen op maat garanderen.
Ons profiel
Kennis
als basis voor
verbetering